VarovnáníX

Používáte zastaralý a nebezpečný prohlížeč Internet Explorer, který neumí správně zobrazit tuto stránku. Doporučujeme vám, nainstalovat si moderní prohlížeč Mozilla Firefox.

Představ si, že tvůj počítač pomůže najít lék na nemoc, kterou by za 20 let mohl mít tvůj syn

Projekt
x
progress
Kosmické mikrovlnné pozadí (Cosmic Microwave Background - CMB), je první světlo uvolněné poté, co vesmír vznikl při Velkém třesku »

Tento projekt se pomocí několika interferometrů obrovských rozměrů snaží zaznamenat a v další fázi zkoumat gravitační vlny ve »

Projekt byl založen v Rensselaer Computer Science Department. Zabývá se průzkumem a modelování vývoje Galaxie Mléčné dráhy. »

Zajímavý je tento projekt tím, že má monitorovat srážky asteroidů a komet s planetami a hlavně hledat a zkoumat dráhy objektů, »


Projekt zkouší prvocísla a,b,c, pro která platí takzvaná ABC rovnice »

Projekt Collatz Conjecture navazuje na ukončený projekt 3x+1@home. Zabývá se metodou 3x+1, nazývanou také Collatz Conjecture »

Projekt se zabývá výzkumem a zdokonalováním algoritmu Donalda E. Knutha, který je uváděn pod zkratkou DLX. DLX algoritmus »

DNETC@Home je wrapper mezi BOINC a projektem distributed.net. DNETC byl první projekt na bázi distribuovaných výpočtů a funguje již od roku 1997. »

Goldbach's Conjecture Project je projekt, který se snaží potvrdit hypotézu Goldbach's weak conjecture což je »

Provádí faktorizaci celých čísel.
Faktorizace celých čísel je zajímavá jak z matematického, tak z praktického hlediska. »

Ramsey@Home je výpočetní projekt, jehož cílem je najít nové dolní hranice pro různá Ramsey čísla pomocí různých technik. »

V projektu jde o hledání ideálních vykreslení úplných grafů s "n" počtem uzlů, s minimálním počtem křížení hran. »

Cílem projektu je najít všechny zobecněné dvojkové číselné soustavy do 12 rozměru (dimenze). Výsledkem výpočtu je dimenze »

Je to matematický projekt, který se snaží najít nová Mersennova prvočísla. Mersennova prvočísla mají těsný vztah »


Testovacím projektem projektu ABC, takže kdo chce pomoci při vývoji nových aplikací, může se připojit a pomoci s testováním. »

Almere je první z měst na světě, které se rozhodlo dát dohromady GRID z výkonu, který samotní obyvatelé města a podniky »

Tento projekt je pro opravdové nadšence do BOINC, kteří chtějí při jeho vývoji pomoci. Nejde jen o výpočty, ale hlavně »

Jedná se o testovací projekt projektu Cels@Home. Jeho cílem je testovat aplikace a obsluhu projektu před jejich plným nasazením. »

Jedná se o testovací projekt projektu ClimatePrediction (CPDN). »

Projekt prozatím nemá žádné zaměření, finanční zázemí, ani vědeckou podporu. Probíhají ovšech jednání o dalším vývoji »

Tento projekt je testovacím projektem projektu Einstein. Z tohoto důvodu má i velice zřítkakdy práci, ale kdo chce pomoci při »

Projekt QuantumFIRE se zabývá fyzikou pevných látek a kvantové chemie. Projekt založila skupina Theory of Condensed Matter (TCM) v Cavendish Laboratory, University of Cambridge, UK. »

Testovací projekt projektu Rosetta. Kdo chce pomoci při vývoji nových aplikací pro projekt Rosetta, může se připojit »

Testovací projekt projektu Ramsey. Kdo chce pomoci při vývoji nových aplikací pro projekt Ramsey, může se připojit »

Testovacím projektem projektu Seti, takže kdo chce pomoci při vývoji nových aplikací, může se připojit a pomoci s testováním. »

Tento projekt je v současnosti pouze testem systému BOINC. Aktuálně se pro testovací účely používá aplikace pro hledání »


Projekt se zaměřuje na výzkum soudržnosti buněk. Jedním z mnoha využítí výsledků v této oblasti, je pomoc ve výzkumu rakoviny. »

Projekt se zaměřuje na výzkum soudržnosti buněk. Jedním z mnoha využítí výsledků v této oblasti, je pomoc ve výzkumu rakoviny. »

Projekt se soustředí na spojení malých molekul bílkovin. Nejvíce se zaměřuje na detaily vazby ligandu na bílkovinu, což by mělo »

DrugDiscovery je výzkumný projekt, který se snaží modelovat sloučeniny, který by mohly být využity při výrobě nových léků. »

Slouží k výzkumu genetických algoritmů. Zkoumá vývoj genetických systémů založených na (zatím) jednoduché sadě instrukcí. »

Výpočty probíhají na GPU (NVIDIA) a na procesorech Cell Broadband Engine (herní konzole PlayStation3, počítače IBM). »

Tento projekt se za použití modelů do kterých jsou vkládána skutečná vstupní data na základě terénních výzkumů, snaží »

Projekt se zabývá modelováním lidské mysli. Pomocí výpočtů se snaží lépe porozumět lidskému mozku a procesům učení. »

Projekt mopac@home byl založen v německém výzkumném centru pro environmentální zdraví »

Jedná se o další projekt z oblasti biologie. Konkrétně se projekt snaží zkoumat biologicky aktivní strukturu bílkovin, porozumět »

Projekt se zabývá zkoumáním struktury proteinů v různých jejich variantách a mutacích s jasným eventuálním výsledkem - pomoci »

Jelikož žijeme v molekulárním světě, kde vše kolem nás i naše těla se skládají z molekul, je velice důležité znát co nejvíce »

Jak už název napovídá, projekt zkoumá molekuly RNA které identifikuje, analyzuje a předpovídá jejich strukturu. »

Projekt se zabývá vývojem léků proti rakovině, ale i jiným chorobám souvisejícím s DNA a funkcí proteinů. Vědci z desítek »

SIMAP je databanka, kde jsou uloženy podobnosti všech dosud známých proteinových sekvencí. Projekt Simap se zaměřuje na »

Měl by pomáhat genetikům po celém světě najít geny způsobující některé typy cukrovky, zvýšený krevní tlak, rakovinu, »

Jedná se o proces simulace vzájemných vlivů v žijící buňce. Pomocí multi-scaled modelů se vyhodnocuje vzájemná biopolymerní »

Virtual Prairie (ViP) (virtuální prérie) je výzkumný projekt, pro výzkum a porozumění strategie klonování rostlin »


Jedná se o další z matematických projektů. Zabývá se metodou 3x+1, nazývanou také Collatz conjecture. Tato metoda je jakýmsi »

APS@Home je vědecký projekt, který prostřednictvým výpočtů BOINC provádí výzkum efektu atmosférických rozptylů. Ty jsou »

Podružný projekt projektu ClimatePrediction (CPDN), podporovaný společností BBC. Projekt obdržel ocenění Prix Europa za »

Projekt by chtěl pomoct ve výzkumu léků. Výzkum probíhá a je pod záštitou BioChemistry Library (BCL). Vědci v laboratořích zkoumají »

Na projektu prozatím probíhá pouze testování aplikace, která ještě nemá žádný konkrétní účel, jelikož dosud nebyl vybrán »

Na projektu se zpracovávají různé kalkulace v Gravitational Ray Tracingu. Ray Tracing je metoda založená na fyzikálních »

Projekt se zabývá systémem vyhledávání na internetu a strukturou webových stránek (web crawler). Hlavním cílem projektu je »

Eternity II : 28. července 2007 se po dlouhém očekávání vrací jedno z nejrychleji prodávaných puzzle všech dob, »

Jedná se o testovací projekt projektu MalariaControl. Jeho cílem je testovat aplikace a obsluhu projektu před jejich »

Popis projektu není k dispozici. »

NanoHive je modulární simulátor užívaný pro modelování fyzikálního světa v nanometrové stupnici. Měl by sloužit jako pracovní »

Tento projekt se zabývá vývojem aplikací nových projektů a snahou je zdokonalovat a upozorňovat na chyby v nich obsažené. »

Projekt pomocí klientských počítačů vytváří obrázky (umělecká díla).
Jedná se o projekt serveru »

Za projektem stojí Francouzská Laboratoire de Biochimie (UMR CNRS 7654), oddělení biologie, Ecole Polytechnique. Zabývá se »

Projekt je zaměřen na oblast problémů v telekomunikacích. Hlavním cílem projektu je řešení co možná nejlepšího »

Stručně řečeno, je tento projekt zaměřen na renderování grafiky. Projekt se při startu zabýval Fraktálními plameny »

Hledání prvočísel za pomoci Riesel teorie. Za pomoci této teorie lze mnohem snadněji filtrovat během krátkého výpočtu »

Podružný projekt projektu ClimatePrediction (CPDN). »

Projekt má několik cílů : 1) Zlepšit veřejný přístup k národní významné vědecké literatuře. »

Další z projektů který je zaměřený podobně jako Predictor a QMC, na předpovídání struktury proteinů. Konkrétně využívá »

Tento matematický projekt, se zabývá tzv. "Problémem obchodního cestujícího". Na mapě je zvoleno n měst »

Na rozdíl od ostatních projektů, tento projekt nevyužívá systém BOINC ke zpracování svých dat, ale pro výzkum samotného »

Jedná se o projekt, který má hledat odpovědi a řešení na nejzásadnější problémy kolem termojaderné fůze. Termojaderná fůze »


Jedná se o projekt několika nadšenců, kteří se díky systému BOINC pokouší zpracovávat grafické modely a textury. Tento projekt »

Open Rendering Environment (Renderfarm.fi) je platforma pro distribuované renderování. Je zcela bezplatná služba, která »

Projekt pomocí klientských počítačů vytváří obrázky (umělecká díla).
Jedná se o projekt serveru »


Cílem projektu DistrRTgen (Distributed Rainbow Table Generator), je dokázat, že jednoduché hashování hesel je nebezpečné »

Základní informace o projektu : Projekt byl založen 9.ledna 2006 a jeho hlavní stránky naleznete zde. Cílem projektu »

Projekt zabývající se kryptografií. Konkrétně se zaměřuje na hledání MD5 kolizí Wangovou metodou a jejich vylepšenými »

RSA Lattice Siever (2.0) láme šifrované 512-bitové klíče podpisu operačního systému pro programovatelné »

Projekt se zabývá hledáním kolizí v hashovací funkci SHA1. Projekt byl založen na Univerzity of technology v Grazu. »

TMRL Distributed Rainbow Table Generator. Distributed Rainbow Table Generator je projektem TheMinouche Research »


D-Wave's AQUA (Adiabatic QUantum Algorithms) (adiabatické kvantové algoritmy) je výzkumný projekt, jehož cílem je odhadnout »

Projekt je zaměřen na oblast výroby a ukládání čisté (zelené) energie. Projekt se snaží prostřednictvím chemie pomoci při »

Projekt v současné době počítá aplikaci ISDEP (Integrator of Stochastic Differential Equations in Plasmas) Integrátor Stochastické »

Hydrogen@Home výzkumný projekt, ktrý chce prostřednictvím BOINC provádět výzkum v oblasti výroby a zpracování vodíku. »

Projekt se bude snažit zkoumat, případně i vytvořit systém umělé inteligence. »

Zpracovávání simulací oběhů a srážek částic v budovaném částicovém urychlovači v CERNu. Další z velice zajímavých a gigantických »

Zkoumá rovnováhu metastabilních a přechodných zmagnetizovaných modelů (především zmagnetizované prvky v nano-měrítkách a jejich »

Nanotechnologie jsou na předních příčkách zájmu všech průmyslových národů světa, jako jedna z klíčových technologií 21. století »

Jedná se o projekt, který simuluje určité mezní fáze mikrolátek a mikročástic. Cílem projektu je vývoj a výzkum lepších »


Projekt se zabývá detekcí šíření seismických vln. Je momentálně určen pro notebooky, které mají v sobě akcelerometr. »


Projekt, který se zabývá novou variantou šachů. Oproti klasickým šachům je rozdíl v tom, že v základním postavení je »

Projekt se zabývá jednou už hodně starou šachovou hádankou, kterou vymyslel jeden z hráčů Max Bezzel již v roce 1848 a láme »

Projekt propočítává možný průběh partie v Pokru. Při hře Texas Hold'em pro 2 až 10 hráčů dochází ke konci partie k situaci, »

Počítá řešení hry Reversi. »

Jak je již z názvu patrné, jedná se o průzkum světoznámé hry Sudoku, kterou vymyslel Howard Garns v roce 1979 a publikoval »


Zabývá se modelováním klimatických modelů s cílem předpovědět vývoj klimatu na Zemi v dalších desetiletích. Zpracování probíhá »

Jedná se o nástupce ukončeného projektu Zivis Superordenador Ciudadano a navíc obsahuje i další podprojekty. »

Jedná se o projekt vědců z University of Maryland. Jejich cílem je vytvořit výpočetní základnu a díky ní pomáhat společenství »

Hlavním cílem projektu PrimeGrid je poskytnout i běžnému uživateli možnost hledání prvočísel. »

Tento již více jak 40 let trvající výzkum v roce 1999 uvedl mezi distribuované výpočty David Anderson, který v roce 2003 také »

Tento projekt zpracovává několik podprojektů a ve svém profilu si můžete i určit do kterého projektu přesně se chcete zapojit. »

Projekt integruje ostatní projekty pomocí technologie Wrapperu do BOINCu. Jedná se o Beta projekt »


Zaměření projektu není známo. »

Jedná se o projekt, který zkoumá webovou strukturu celého internetu (Web Spider).
Aplikace projektu pracuje v režimu non-cpu »

Almere je první z měst na světě, které se rozhodlo dát dohromady GRID z výkonu, který samotní obyvatelé města a podniky »

DistributedDataMining (dDM) je projekt výzkumu v oblasti Time Series Analysis a Social Network Analysis. Projekt vytvořil »

Zaměření projektu není známo. »

DynaPing je projekt, který testuje dostupnost internetových domén. V současné době se posílá pouze jednoduchý ping na domény »

Zaměření projektu není známo. »

FreeHAL - počítačová aplikace umělé inteligence. FreeHAL je samoučící simulátor pro konverzi řeči, který využívá »

Dynamický BOINC projekt, jehož úkolem je pokusit se o vysvětlení některých základů vědy, například kvantovou mechaniku. »

Projekt WUProp@Home shromažďuje informace o spuštěných projektech, aplikacích a jednotkách na počítačích na kterých je spuštěn. »