VarovnáníX

Používáte zastaralý a nebezpečný prohlížeč Internet Explorer, který neumí správně zobrazit tuto stránku. Doporučujeme vám, nainstalovat si moderní prohlížeč Mozilla Firefox.

Představ si, že tvůj počítač pomůže najít lék na nemoc, kterou by za 20 let mohl mít tvůj syn

logo projektu kategorie

PrimeGridMultiprojekty - Beta

http://www.primegrid.com/
Fórum Tým CNT Připojit se Stav projektu Aplikace
Fórum projektu Účet Účastníci Nejlepší počítače Týmy
Hlavním cílem projektu PrimeGrid je poskytnout i běžnému uživateli možnost hledání prvočísel.

Dalším cílem je poskytnout širší veřejnosti příslušné vzdělávací materiály o prvočíslech a samozřejmě, díky nalezeným provčíslům, pomoci v oblasti matematiky.

Prvočísla hrají hlavní roli v kryptografických systémech, které jsou používány pro zabezpečení počítačů. Prostřednictvím studie prvočísel lze ukázat, jak moc výpočetního výkonu je potřeba pro prolomení jednoho šifrovacího kódu, a tak zjistit, zda současné bezpečnostní systémy jsou dostatečně bezpečné.
Stav projektux
Stav projektux
Novinky na projektuzměna
Podprojekty
Prodprojekt - 321 Prime Search (LLR) - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Na projektu probíhá hledání prvočísel větších jak jeden milion, tedy takzvaných MEGAPrime.
Pro výpočty je používána metoda 3 * 2n ± 1. Prodprojekt - 321 Prime Search (Sieve) - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Pro projekt 321 Prime Search (LLR) hledá nevhodné kandidáty exponentu (mocnitele) n, tedy taková n, pro která nemůže být výsledek 3 * 2n ± 1 prvočíslo a tím výrazně zefektivní počet prováděných testů. Prodprojekt - AP26 Search - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Tento projekt hledá prvočísla, které od sebe dělí shodný počet běžných čísel, tedy například 3,7,11, která dělí od sebe shodně 3 čísla.
Na projektu nejde o nalezení největších prvočísel, ale největšího množství prvočísel, která jsou od sebe v číselné řadě stejně vzdálená. Prozatím bylo nalezeno 25 takovýchto prvočísel a tak je hlavním úkolem najít početnější číselnou řadu. Nejbližší další je posloupnost 26 prvočísel. Prodprojekt - Cullen Prime Search (LLR) - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Použitá metoda n * 2n + 1 je zajímavá hlavně tím, že doposud nebylo nalezeno žádné prvočíslo, které by jejímu vzorci odpovídalo. Prodprojekt - Cullen/Woodall Prime Search (Sieve) - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Projekt, který slouží ke generování potencionálních hodnot n pro projekty Cullen a Woodall k použití metody n * 2n + 1 a n * 2n − 1.
Slouží tedy hlavně k redukci množství čísel a tím i šetření poskytovaného výkonu. Prodprojekt - Prime Sierpinski Problem (LLR) - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Používá se metoda k * 2n + 1, která se opírá o výzkum Waclawa Sierpinskiho. Díky ní by mělo být možné najít prvočísla větší než 10 milionů, která dosud žádná metoda nenašla.
Metoda LLR je mnohem náročnější na výpočetní výkon. Pro pomalejší stroje doporučuji metodu Prime Sierpinski Problem (Sieve). Prodprojekt - Prime Sierpinski Problem (Sieve) - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Pro projekt Prime Sierpinski Problem (LLR) hledá nevhodné kandidáty k a n, tedy taková k a n, pro která nemůže být výsledek k * 2n + 1 prvočíslo a tím výrazně zefektivní počet prováděných testů. Prodprojekt - Primorial Prime Search (LLR) - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Hledávání prvočísel ve tvaru p# ± 1, kde p# znamená výsledek násobení posloupnosti prvočísel.
Dosud nejdelším nalezeným prvočíslem, hledaným touto metodou je 169.966 číslic dlouhé 392113#+1 a bylo nalezeno v r. 2001. Prodprojekt - Proth Prime Search (LLR) - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Hledání prvočísel ve tvaru k * 2n + 1. Prodprojekt - Proth Prime Search (Sieve) - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Pro projekt Proth Prime Search (LLR) hledá nevhodné kandidáty k a n, tedy taková k a n, pro která nemůže být výsledek k * 2n + 1 prvočíslo a tím výrazně zefektivní počet prováděných testů. Aplikace je pouze pro 64-bit. systémy. Prodprojekt - Twin prime search (LLR) - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Projekt hledá prvočíselné dvojice ve tvaru k * 2n + 1 a k * 2n − 1. Hypotéza prvočíselných dvojic je dosud nedokázané tvrzení z oblasti teorie čísel, podle kterého existuje nekonečně mnoho prvočíselných dvojic. Ačkoli toto tvrzení ještě nebylo dokázáno, předpokládá se, že je pravdivé. Jeho důkaz však podle mnohých matematiků přesahuje současné možnosti matematiky.
Nejmenší prvočíselnou dvojicí je dvojice (3,5), dále následují (5,7), (11,13), (17,19), atd. Největší dosud známá prvočíselná dvojice je (2003663613 * 2195000 − 1, 2003663613 * 2195000 + 1), obě čísla této dvojice mají (v desítkové soustavě) 58 711 cifer. Prodprojekt - Woodall prime search (LLR) - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Hledání prvočísel Cullen/Woodallovou metodou podle vzorce n * 2n + 1 a n * 2n - 1. Dle stránek PrimGridu bylo nalezeno prvních 15 a druhých pouze 12. Cílem je nalezení co nejdelších prvočísel. Prodprojekt - Seventeen or Bust (LLR) - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Projekt řeší stejnou úlohu jako Prime Sierpinski Problem. Využívá formu zápisu k * 2n + 1 pro mnohem delší čísla. Název je odvozen od toho, že v době založení projektu bylo známo sedmnáct hodnot k < 78557, pro které nebylo nalezeno žádné prvočíslo.
Metoda je značně náročná a délka výpočtu jedné jednotky může být delší než týden. Prodprojekt - Riesel Problem (Sieve) - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
V roce 1956 Hans Ivar Riesel (nar. 1929 ve Stockholmu) zveřejnil následující větu.
Věta : "Existuje nekonečně mnoho lichých celých čísel k takových, že k * 2^n - 1 je složené číslo (není prvočíslo) pro všechny n > 1".
Riesel deklaroval, že číslo k0 = 509203 má tuto vlastnost, a zároveň přednesl domněnku že kr = k0 + 11184810r pro r = 1, 2, 3, ... Taková čísla se nazývají Riesel čísla (podobně jako Sierpinski čísla). Problém ale spočívá ve stanovení nejmenšího Riesel čísla.
Domněnka : "Číslo k0 = 509203 je nejmenší Riesel číslo".
Chceme-li potvrdit domněnku, stačí předložit prvočíslo k * 2^n - 1 pro každé k < 509203. Jestli taková prvočísla budou nalezena, pak k0 = 509203 je nejmenší Riesel číslo.
Od roku 1998 byla postupně potvrzena většina čísel až k dnešku zbývá potvrdit posledních 64 čísel.
Problematika je popsána na The Riesel Problem: Definition and Status.
Riesel Problem (Sieve) vyhledává nevhodné kandidáty čísla n pro k * 2^n - 1 pro každé k < 509203. Prodprojekt - Riesel Problem (LLR) - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Řeší stejný problém jako podpojekt Riesel Problem (Sieve).
Riesel Problem (LLR) hledá prvočísla ve tvaru k * 2^n - 1 pro každé k < 509203.
Související odkazy
Statistiky
Tým Jednotlivci
Stav Počet Kredit       Rac      
12.06.2010 285 28.010.300,73 47.617,66
za 1 den 0  42.832,36  -495,78
za 7 dní  3  327.706,67  -1.266,72
za 30 dní  11  1.263.095,54  -19.078,85

Datum Noví uživatelé Kredit Rac
09.06.2010 Pajacher 3 0
09.06.2010 dominik 11 1
09.06.2010 jees 71.350 3.735
01.06.2010 Hynek Texl 2.181 174
28.05.2010 Frantisek Stary 1.929 87
27.05.2010 Baryna.ch 1.442 68
25.05.2010 Daniel 0 0
23.05.2010 Kozzi 5.938 153
22.05.2010 tomesh 16.683 871
17.05.2010 yenn 0 0
16.05.2010 Martin Davidek 550 20
04.05.2010 prvak 9.201 159
26.04.2010 Mican 44.727 75
26.04.2010 Smitka 9.270 77

Kdo a kdy přišel/odešel z našeho týmu na tomto projektu
Top10 podle Kreditu Kredit       Rac      
LookAS 4.159.989,52 2.993,16
Wolley68 2.473.602,20 2.652,66
Anubis 1.319.404,02 1.518,88
Rivo (Prague) Czech 1.158.160,73 2,91
Forest and friends 1.052.714,84 37,48
xmikus01 970.774,84 952,55
RoKro 958.407,41 6.331,20
Zelvuska 957.356,82 1.414,14
Raduz82 886.943,64 3.818,17
Pepino65 866.842,25 159,42

Top10 podle Rac Kredit       Rac      
RoKro 958.407,41 6.331,20
Wabi CZ 468.286,44 5.649,90
Raduz82 886.943,64 3.818,17
jees 71.350,02 3.735,35
JayKay 391.420,17 3.314,11
LookAS 4.159.989,52 2.993,16
oxley 572.523,36 2.855,48
Wolley68 2.473.602,20 2.652,66
chocki 452.360,68 2.580,30
Tomas 632.467,47 1.900,52
Grafy