VarovnáníX

Používáte zastaralý a nebezpečný prohlížeč Internet Explorer, který neumí správně zobrazit tuto stránku. Doporučujeme vám, nainstalovat si moderní prohlížeč Mozilla Firefox.

Představ si, že tvůj počítač pomůže najít lék na nemoc, kterou by za 20 let mohl mít tvůj syn

logo projektu kategorie

World Community GridMultiprojekty - Aktivní

http://www.worldcommunitygrid.org/
Fórum Tým CNT Připojit se Stav projektu Aplikace
Fórum projektu Účet Účastníci Nejlepší počítače Týmy
Tento projekt zpracovává několik podprojektů a ve svém profilu si můžete i určit do kterého projektu přesně se chcete zapojit.
Stav projektux
Stav projektux
Kreditové hodnocení
Popsáno u jednotlivých podprojektů.
Podprojekty
Prodprojekt - Discovering Dengue Drugs Together - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Discovering Dengue Drugs - Together projekt se zabývá výzkumem horečky Dengue, která se posledních několik let nebezpečně šíří a již před několika lety byla označena za epidemii.
Onemocnění, vyvolávaná viry dengue (DEN 1?4), se dnes považují za nejrozšířenější ze všech přírodně ohniskových vektorových virových nákaz ve světě. Epidemie se šíří v oblastech Kambodže, Indonésie, Brazílie, Argentiny, Bolívie, Peru, Mexika, Vietnamu, Thajska, Singapuru, Filipín a dokonce se vyskytlo několik prvních případů v Austrálii.
Nemoc přenáší komár Aedes aegypti (Culicinae). Projevuje se bolestmi hlavy, kloubů a svalstva a vysokými horečkami. Neléčená choroba pokračuje vnitřním krvácením a případně i smrtí.
Projekt bude pomáhat při hledání nových léků proti této nemoci. Zároveň by nové léky mohly pomáhat i při léčbě hepatitidy C, viru Západního Nilu a žluté horečky, které patří do stejné skupiny Flaviviridae.
Riziko nákazy některým z virů skupiny Flaviviridae je v celosvětovém měřítku kvůli migraci obyvatelstva obrovské. Minulý rok se léčilo na horečku Dengue 1,5 milionu lidí. Na nákazu hepatitidou C 2% celé populace Země. Žlutá horečka a nemoc Západního Nilu jsou prozatím lokální, ale jelikož v oblasti nejsou žádné léky které by proti nim mohly být použity, mohou se také stát v budoucnu velice nebezpečné i v jiných oblastech.
Projekt je aktivní.
Kreditové hodnocení :
Počáteční počet replikací 1
Kreditový systém benchmark s validací
Přidělený kredit pořadovaný
Prodprojekt - FightAIDS@Home - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
FightAIDS@Home výzkum v oblasti léků proti nemoci AIDS.
Hlavním cílem projektu je studium "dockingu" inhibitoru HIV-1 proteásy.
Projekt je aktivní.
Kreditové hodnocení :
Počáteční počet replikací 1
Kreditový systém benchmark s validací
Přidělený kredit pořadovaný
Prodprojekt - Help Conquer Cancer - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Help Conquer Cancer cílem projektu je snaha o získání dokonalejších výsledků z rentgenové krystalografie bílkovin. Jeho účelem není jen zkoumat neznámé části lidského proteomu, ale (což je důležitější) měl by pomoct zlepšit znalosti o vzniku rakoviny a v návaznosti na tyto poznatky zlepšit postupy pro léčení. Měl by zkoumat také jak probíhá rozrůstání a šíření rakoviny do ostatních částí lidského těla. Díky výsledkům projektu bychom mohli mít možnost vznik rakoviny mnohem dříve zjistit a tedy s mnohem větším úspěchem s ní bojovat. Pro vědce je obrovskou pomocí jakýkoliv výzkum v oblasti struktury bílkovin, zasažených rakovinou v různých stádiích.
Projekt by měl odhalit také které bílkoviny jsou proti rakovině více odolné, které méně a které s ní dokonce mutují.
Projekt je dílem dvou institucí: Ontario Cancer Institute (Princess Margaret Hospital) a Hauptman-Woodward Medical Research Institute.
Projekt je aktivní.
Kreditové hodnocení :
Počáteční počet replikací 2
Kreditový systém benchmark s validací
Přidělený kredit nezjištěno
Prodprojekt - Help Fight Childhood Cancer - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Za projektem stojí univerzita v Chibu. Cílem této univerzity, je pomáhat v boji proti těm druhům rakoviny, které se vyskytují převážně v dětském věku.
Hlavním cílem samotného projektu, je najít léky které by omezily bílkoviny (nebo je úplně vyřadily) spojené s rakovinou neuroblastoma. Neuroblastoma je jedním z nejčastěji se vyskytujících nádorů u dětí a zároveň nejčastější kojenecká rakovina, která je následována leukemií a rakovinami centrálního nervového systému. Nalezení vhodného léku, by v kombinaci s chemoterapií, mohlo velmi přispět v boji proti tomuto jinak často smrtelnému onemocnění.
Bílkoviny (molekuly, které jsou tvořeny souborem atomů) jsou základními stavebními kameny všech životních procesů. Zároveň však hrají i důležitou roli ve vývoji takových nemocí jako rakovina. Vědci nalezli tři konkrétní bílkoviny, podílející se právě na rakovine neuroblastoma, která se (ale se zdravotním postižením) dá v některých případech vyléčit i chemoterapií. Tento projekt provádí virtuální experimenty mezi těmito vybranými bílkovinami a simuluje vliv více než tří milionů vybraných léků na vývoj nemoci. Počítačový program AutoDock bude srovnávat modely bílkovin s modely jednotlivých léků a následně simulovat jejich vzájemné účinky.
Tato práce se bude postupně skládat z 9 milionů virtuální chemické pokusů, z nichž každý bude trvat na jedinom počítači několik hodin. Celkem bude tedy potřeba do projektu vložit více než 8000 let procesorového času. Odhadovaný termín ukončení projektu, je za 2 roky.
Projekt je aktivní.
Kreditové hodnocení :
Počáteční počet replikací 1
Kreditový systém benchmark s validací
Přidělený kredit pořadovaný
Prodprojekt - Human Proteome Folding 2 - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Human Proteome Folding - Phase 2 Tento projekt navazuje na předchozí Human Proteome Folding.
Mezi jeho cíle patří :
1) Získat struktury některých lidských a patogenních proteinů s vyšším rozlišením
2) Dále rozvinout hranice předpovědí proteinové struktury
Hlavním zaměřením jsou proteiny v lidském krevním séru a také v mezibuněčném prostoru, které mohou být důležité pro signalizaci mezi buňkami. Stávají se tak důležitým, diagnostickým nástrojem, ale také mohou být využity při léčbě (inzulín, lidský růstový hormon ...). Z patogenních proteinů bude hlavním zaměřením projektu plasmodium (parazit způsobující malárii). Projekt doufá, že by to mohlo pomoci při studiu interakce mezi plasmodiem a lidskými buňkami.
Projekt je aktivní.
Kreditové hodnocení :
Počáteční počet replikací 19
Kreditový systém benchmark s validací
Přidělený kredit nezjištěno
Prodprojekt - Influenza Antiviral Drug Search - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Influenza Antiviral Drug Search Cílem tohoto projektu je pomoci v boji proti chřipce. Zaměřuje se na ty druhy chřipky, které se dokáží mutací přizpůsobit na současné léky a potom na boj s novými druhy. Na chřipková onemocnění umírají statisíce lidí ročně a v případě výskytu pandemie to mohou být i miliony. Každý rok se přitom objevují nové druhy a některé ze stávajících se stavají odolnějšími vůču dostupným lékům. Projekt se nazaměřuje na vakcíny, ale na léky které dokáží co nejrychleji zastavit šíření infekce v těle. Cílem je najít co nejúčinnější širokospektrální antivirotikum, které by snížilo množství úmrtí na tuto chorobu.
Výpočty budou probíhat prostřednictvím programu AutoDock, stejně jako je tomu u FightAIDS a Dengue.
Projekt je aktivní. Prodprojekt - Nutritious Rice for the World - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Nutritious Rice for the World Cílem tohoto projektu je určit strukturu proteinů hlavních druhů ryže. Účelem projektu je pomoci zamědělcům vypěstovat či vyšlechtit druhy rýže s vyššími výnosy a vylepšit jejich odolnost proti různým nemocem a škůdcům. Dalším cílem je využití celé škály obsažených živin, ze které mohou těžit obyvatelé oblastí s nedostatkem potravin.
Projekt řídí Computational Biology Research Group z katedry Mikrobiologie Univerzity Washington.
Projekt je aktivní.
Kreditové hodnocení :
Počáteční počet replikací 19
Kreditový systém benchmark s validací
Přidělený kredit nezjištěno
Prodprojekt - The Clean Energy Project - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
The Clean Energy Project Jak již je z názvu patrné, projekt je zaměřen na oblast výroby a ukládání čisté (zelené) energie.
Jelikož velice brzy lidstvo bude muset najít náhradu za současná fosilní paliva, snaží se spousta vědců přinést alespoň částečnou alternativu. Po projektu Iter který se zabývá termojadernou fůzí, přichází nyní Clen Energy s výzkumem v oblasti sluneční energie. Projekt se snaží prostřednictvím chemie pomoci při výzkumu a vývoji nových materiálů, které by efektivněji zpracovávaly sluneční zážení. Dále by chtěl pomoci v oblasti ukládání této energie v době kdy je jí dostatek a naopak efektivně ji pouštět kdy je jí nedostatek.
Projekt se bude snažit hledat ty nejvhodnější molekuly pro výrobu fotovoltaických článků, aby se zlevnila jejich výroba a byly tak daleko lépe dostupné a využitelné.
Projekt je aktivní.
Kreditové hodnocení :
Počáteční počet replikací 2 (někdy 10)
Kreditový systém benchmark s validací
Přidělený kredit nezjištěno
Prodprojekt - Help Cure Muscular Dystrophy - Phase 2 - Fórum CNT
Win 32 Win 64 Lin 32 Lin 64 MacOS 32 MacOS 64 Solaris Free BSD PS3 Win NVidia Lin NVidia Win ATI Lin ATI Non CPU
Ze spolupráce WCG, IBM a výzkumných pracovníků AFM (French Muscular Dystrophy Association), CNRS (French National Center for Scientific Research) a univerzity Pierre et Marie Curie, vzešel výzkum zabývající se vzájemnými interakcemi mezi bílkovinami. Výzkum je zaměřen na více než 2200 bílkovin, o nichž se domnívají, že hrají významnou roli při neuromuskulárních onemocněních. Výzkumem jejich struktůry a vzájemné interakce, vzniká databáze informací, které pomohou vědcům při výběru molekul k potlačení nebo posílení vazby makromolekul v této oblasti. To by mělo pomoci k lepšímu způsobu léčby svalové dystrofie a jiných neuromuskulárních onemocnění.
Co je neuromuskulární onemocnění a svalová dystrofie? Neuromuskulární onemocnění je obecný pojem pro skupinu více než dvou set poruch, které narušují funkci svalů. Většina z nich jsou vzácné (postihující méně než jednu osobu z 2000) a z 80% mají genetický původ. Projevují se jak v dětském věku, tak i v dospělosti. Tyto chronické onemocnění vedoucí ke snížení svalové síly, způsobují vážné postižení motorických funkcí (pohybu, dýchání atd.) a poruchy vyjadřování.
I přes pokroky v léčebných postupech, v současnosti neexistuje lék pro osoby postižené neuromuskulárním onemocněním.
Projekt je aktivní.
Kreditové hodnocení :
Počáteční počet replikací 2
Kreditový systém benchmark s validací
Přidělený kredit nezjištěno
Prodprojekt - Beta Testing Prodprojekt - Genome Comparison Prodprojekt - Help Defeat Cancer Prodprojekt - Human Proteome Folding Prodprojekt - AfricanClimate@Home - Fórum CNT Prodprojekt - Help Cure Muscular Dystrophy
Články na webu CNT
Statistiky
Jednotlivci
Stav Počet Kredit Rac
12.06.2010 792 95.393.148,87 51.551,18
za 1 den  1  219.475,06  -1.117,78
za 7 dní  2  1.763.211,89  -7.934,24
za 30 dní  13  7.118.284,34  -3.896,80
Datum Noví uživatelé Kredit Rac
12.06.2010 Peterhr 486 72
10.06.2010 Durbachit 4.342 74
06.06.2010 Chalin 85 44
05.06.2010 michfleg 1.251 141
03.06.2010 Pajacher 1.638 152
03.06.2010 KenR-cz 2.846 201
02.06.2010 Baryna.ch 1.234 38
28.05.2010 klimha 4.233 224
28.05.2010 Jan Dousa 1.012 60
25.05.2010 marko 238.517 1.528
24.05.2010 zoomprojekt 1.451 47
20.05.2010 Necroman 5.553 183
18.05.2010 Notebook - CPU Core Duo T2500 10.753 402
15.05.2010 Asperox 4.550 118
Tým
Top10 podle Rac Kredit       Rac      
bundaboy 4.838.692,07 38.964,26
jirici 6.249.472,11 28.293,38
scratchy.27 1.685.713,23 10.943,08
zednik 20.937.402,94 9.767,39
nemtru 3.249.067,43 7.730,13
honzyk 2.836.832,01 4.503,65
krahulik 1.496.938,53 4.057,38
Jarekcz 683.505,03 3.746,64
cerebrate77 1.270.542,88 3.347,55
Wabi CZ 671.665,89 3.237,47
Top10 podle Kreditu Kredit Rac
zednik 20.937.402,94 9.767,39
michalsx 6.974.789,78 449,56
jirici 6.249.472,11 28.293,38
bundaboy 4.838.692,07 38.964,26
nemtru 3.249.067,43 7.730,13
honzyk 2.836.832,01 4.503,65
monrico.rodriguez 1.851.463,83 0,07
scratchy.27 1.685.713,23 10.943,08
krahulik 1.496.938,53 4.057,38
Gream 1.493.707,34 2.673,80
Kdo a kdy přišel/odešel z našeho týmu na tomto projektu
Grafy